1. W konkursie może wziąć udział każda osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz po ukończeniu 18 roku życia. Biorąc w nim udział automatycznie potwierdzasz swoją pełnoletność.

2. Odpowiedzi należy wpisywać w komentarzach pod postem.

3. Zastrzegam sobie prawo do wyboru zwycięzców, nie odbędzie się żadne głosowanie ani losowanie. Wybieram według mnie najciekawsze odpowiedzi, przez co każdy ma równe szanse.

4. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby mieszkające na terenie Polski.

5. W zadaniu konkursowym nie mogą pojawiać się wulgaryzmy oraz treści niezgodne z prawem.

6. Organizatorem konkursu jest Agencja 24/7 Digital z siedzibą w Warszawie, na ul. Świętojerskiej 5/7.