FYI (for your information) – pojawia się najczęściej w mailach i znaczy „do twojej wiadomości”.

Przykład zastosowania: gdy przełożona pyta, czy nie chciałbyś wziąć dodatkowego projektu na siebie i dodaje „FYI: ostatnia osoba, która mi odmówiła została zwolniona w trybie natychmiastowym”.

Jeśli chcesz poznać inne zwroty używane przez pracowników korporacji, przeczytaj  „Korpomowa: słownik pojęć dla początkujących”.